“Op 28 november 1975 is men in een ledenvergadering bijeen en wordt het koor officieel opgericht. Onder de naam Christelijk Mannenkoor Marum zal het koor voortaan bekend zijn en bekend worden. Tot voorzitter wordt gekozen dhr. F. v.d. Veen, tot secretaris dhr. J. van Dijken, tot penningmeester dhr. K. Steursma en tot alg. Adjunct dhr. H. Berends”.

Tot zover een deel van uit het 1e jaarverslag van het koor over het seizoen 1975-1976.

Daaraan voorafgaande was er in mei 1975 in de gereformeerde kerk van Marum een jeugddienst gehouden, waarin een aantal enthousiaste mannen optreedt, die onder leiding van de heer A. Oostenburg een paar geestelijke liederen ten gehore brengen. “De gemeente heeft van de zang genoten, de zangers zelf niet in het minst……… Maar het ei was gelegd en zou worden uitgebroed.”

In dat eerste jaar treedt het koor direct al een aantal keren op, wat meestal in goed smaak viel.

Over een optreden op 29 januari 1976 in het “bejaardentehuis De Hoorn” was het koor zelf niet erg tevreden. “Men heeft na afloop elkaar wel even aangekeken, want het was niet wat je noemt, daar was iedereen het over eens. De penningmeester schaamde zich bijna, dat hij een bedrag van f 50,= ontving. In de loop van 1976 worden repetities verplaatst van de kerk naar de Chr. MAVO.

Dit is het begin van het Vredewolds Chr. Mannenkoor. En hoewel de kwaliteit van het optreden in De Hoorn niet je van het was zouden er nog vele optredens volgen.

In de eerste jaren ligt de nadruk op het werven van nieuwe leden om het koor levensvatbaar te maken. Uit het volgende citaat uit de ledenvergadering van 1978 blijkt welk belang men hechtte aan het werven van nieuwe leden.

“De ledenwerving kwam ter sprake en de leden worden in groepjes op pad gestuurd om leden te werven. Degene die het 60e lid inschrijft krijgt van de dirigent een fles cognac en van dhr. G. V.d. Meulen, coiffeur te Marum, een rollade + een gratis behandeling.” Waarin staat er niet bij. “Dhr. A. De Haan volgt dhr. Schreiber op als alg. adjunct. Voor de feestelijke jaarvergadering, tezamen met de dames, bestaat veel animo. Voor deze avond wordt een rollade beschikbaar gesteld door dhr. G. v.d. Meulen voornoemd.”

Het koor heeft inmiddels 38 leden en op zaterdag 28 november 2015 haar 40 jarig jubileum gevierd.